Onze eieren

Eieren met drie sterren komen van leghennen uit een goede huisvesting. Daarom is er in en rondom onze moderne stal veel aandacht voor het welzijn van de kippen. Ze hebben alle ruimte en vertonen daardoor natuurlijk gedrag. Ze scharrelen, eten, drinken, rusten en leggen natuurlijk elke dag een ei. Deze manier van produceren voldoet aan de nieuwste eisen: KAT, IKB, VLOG, COKZ en Beter Leven Keurmerk 3 sterren, On The Way To Planet Proof.

Het Beter Leven keurmerk geeft door middel van een sterrensysteem aan hoe diervriendelijk dieren voor de productie van vlees, eieren en zuivel zijn gehouden. Hoe meer sterren, des te meer aanpassingen ten behoeve van het welzijn van de dieren zijn gedaan. Yverde voldoet aan de maximaal 3 sterren die haalbaar zijn bij het Beter Leven Keurmerk van de dierenbescherming.

On the way to PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk dat laat zien dat voedings- en sierteeltproducten duurzamer zijn geproduceerd. Daardoor zijn deze producten een betere keuze voor natuur, klimaat én dier.

IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. Deelname aan de regeling is vrijwillig. De regeling gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren. Deelnemers verstrekken zo garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst.

KAT de certificering voor de zekerheid van de oorsprong en traceerbaarheid van eieren van alternatieve kippenhouderijsystemen. Een systeem opgezet voor het waarborgen van herkomst en traceerbaarheid, dat alle productiefasen omvat van mengvoederfabrikanten tot broederijen, opfok-, leg- en eierpakstations, eiproductfabrieken en de voedingsmiddelenindustrie naar de detailhandel.

VLOG is een Duitse kwaliteitsregeling om te garanderen dat levensmiddelen zijn geproduceerd zonder gebruik van GMO.

COKZ houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van in Nederland geproduceerde zuivelproducten, eieren en eiproducten en bieden de sectoren een betere toegang tot (inter)nationale markten.