3 Sterren eieren produceren begint met een goede huisvesting voor onze leghennen. Daarom is er in en rondom onze moderne stallen veel aandacht voor het welzijn van de kippen. Ze hebben alle ruimte en vertonen daardoor natuurlijk gedrag. Ze scharrelen, eten, drinken, rusten en leggen natuurlijk elke dag een ei. Deze manier van produceren voldoet aan de nieuwste eisen: KAT, IKB en Beter Leven Keurmerk 3 sterren.

Daarnaast is de stal voorzien van een innovatieve installatie: een centraal afzuigkanaal met op het einde een warmtewisselaar. Dit is uniek voor een duurzame leghennenstal. De uitstoot van fijnstof kunnen we hierdoor tot een minimum beperken en in de winter kunnen we de stal beter op temperatuur houden.